Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling

Stötvåg är en effektiv behandlingsmetod som man använder framförallt vid smärta i muskler, senor men även kring led. Vid en stötvågsbehandling så behandlar vi över smärtområdet och kombinerar stötvågen med ett specifikt utformat träningsprogram för just ditt besvär. Det vi vill åstadkomma är att  kombinera den smärthämmande effekten (stötvåg) tillsammans med den uppbyggande (träning).

Stötvåg är även ett bra alternativ till kortisoninjektioner och utomlands använder även t.ex. läkare stötvåg för att behandla patienter med smärta.

Ett bra alternativ

Många blir hjälpta av stötvågsbehandling och slipper behöva använda t.ex. kortison.

Kortison

Kortison kan vara väldigt effektivt men har även en viss nedbrytande effekt på vävnaden (var försiktig).

Specifik träning

Du får med specifikt träningsprogram för att stärka upp den smärtande strukturen.

Stötvåg & specifik träning

Studier har visat att kombinationen mellan stötvåg och specifik träning har god effekt.

Hur fungerar det?

En stötvåg är en typ av stöt/våg som fortplantar sig. Denna stöt/våg bär på energi som fortplantar sig genom kroppens vävnad (upp till ca 5cm). Själva vågen är en ljudvåg och denna ljudvågen och energin som framkallas skapar biologiska reaktioner när den kommer i kontakt med kroppens vävnad. Stötvåg påverkar den lokala metabolismen vilket ska kunna främja läkningen. 

Stötvåg/ljudvåg

Stimulerar senans läkning och påskyndar kroppens återhämtning/läkning

Lokala metabolismen

Ökar blodcirkulationen i den behandlade vävnaden. Detta ökar syrenivån och minskar koncentrationen av koldioxid i vävnaden.

Minskar smärta

Reducerar C-fibrer som signalerar smärta till hjärnan.

Förkalkningar

Har setts kunna bryta ned förkalkningar i senor.

Vanliga diagnoser att behandla

• Akillestendinos (smärta i hälsenan)
• Plantarfascit med eller utan hälsporre (smärta under foten)
• Hopparknä (smärta kring knä)
• Medial- eller lateral epicondylit (smärta underarmen)
• Axeltendinopati (smärta kring axel)
• Löparknä (smärta kring knä)
• Trochanter major pain syndrome (smärta höftled)
• Muskelkramper/spasticitet
• Frozen shoulder (smärta i axel)
• Piriformissyndrom (smärta i sätet, ofta med utstrålning i ben)
• Kalkaxel
• Triggerpunkter
• Meniskskada (smärta knä)

När kan du inte få stötvågsbehandling?

• Kortisoninjektion under de senaste 6 veckorna – ej ståtvågsbehandling i samma område.
• Blodförtunnande läkemedel (t.ex. Waran)
• Pacemaker, Hjärtfel eller cirkulationsrubbningar
• Blödarsjuka
• Cancer (måste ha godkännande av behandlande läkare)
• Gravid
• Infektion i behandlingsområdet
• Akut inflammation/skada i behandlingsområdet

Behandlingsplan

• För att få en stötvågsbehandling så bokar du “Nybesök stötvågsbehandling”. Efter första besöket kan man boka enbart stötvågsbehandling.
• Under tiden du får behandling av stötvåg så rekommenderas det att inte använda NSAID läkemedel som t.ex. voltaren.
• Du bör avstå intensiv träning eller explosiv belastning av behandlingsområdet under behandlingsserien.
• Ofta brukar det krävas mellan 3-7 behandlingar.
• Uppehåll mellan varje behandling på mellan 5-10 dagar.
• Specifikt träningsprogram för dina besvär som du utför mellan behandlingarna.
• Ergonomiska råd för att optimera behandlingsresultatet.

Lundberg

Naprapat

“Välkommen! Klart vi ska fixa dina besvär!”

Läs mer Nybesök stötvågÅterbesök stötvåg